Cursuri de dezvoltare personală şi profesională

 

Având în vedere dinamica domeniului de dezvoltare personală şi profesionala, precum şi impactul benefic al acesteia în atingerea unui nivel de viaţă mai ridicat, Centrul de Formare Profesioanlă Profesional PN, în colaborare cu Asociaţiunea Astra, vă invită să luaţi parte la cursurile noastre de formare,  susţinute de cei mai experimentaţi lectori în domeniu, într-un cadru profesional şi modern.

Acest parteneriat apare din dorinţa de a reînnnoi şi susţine tradiţia Asociaţiunii Astra de a se implica în proiecte profesionale educţionale. Asociaţiunea Astra a avut, de-a lungul timpului, experienţa performată a organizării cursurilor de formare în domeniul agriculturii prin şcolile ţărăneşti şi a colaborării cu Reuniunea Meşterilor Romani.

Deoarece cheia succesului este educaţia, policalificarea, fie prin schimbarea profesiei, fie prin dobândirea de noi competenţe, vă oferă mobilitatea de a vă putea adapa pe piaţa muncii.  

 Toate cursurile de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare sunt autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor din România prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, iar certificatele de absolvire şi calificare au recunoaştere naţională şi europeană.

 

               Beneficii:

ü  Cele mai bune preţuri!

ü  Gamă completă de cursuri

ü  Plată în rate

ü  Lectori experimentaţi

ü  Recunoaştere natională şi europeană a certicifcatelor de calificare şi absolvire

ü  Mijloace de pregătire moderne

 

Ofertă de cursuri

I.                    Cursuri de calificare

 

·         Lucrator finisor pentru construcţii - nivel I  (acces la curs cu minim 4 clase)

·         Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze - nivel II

·         Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze- nivel II

·         Electrician în construcţii- nivel II

·         Brutar-patiser-preparator produse făinoase - nivel II

 

 

II.                   Cursuri de iniţiere

 

·         Asistent social nivel mediu

 

 

III.                Cursuri  perfecţionare

 

·         Formator

·         Mentor

·         Expert achiziţii publice

·         Broker în asigurări

·         Practica implementării standardelor de control intern managerial   

 

 

IV.                 Cursuri  specializare

 

·         Specialist în Managementul Deşeurilor

·         Manager al sistemului de management al calităţii

 

V.                  Alte  cursuri

 

·         Curs instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de Igienă

·         Curs Microsoft Excel

·         Curs Microsoft Word

·         Curs Autocad (2d) -începatori

·         Curs engleză - toate gradele

·         Curs  germană - toate  gradele

·         Curs  franceză - toate gradele

·         Cursuri de pregătire teoretică în domeniul gazelor naturale (pentru examenele de autorizare ANRE  gradele: ID; II  D; III D; şi I T; II T).

·         Cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice (pentru examenele de autorizare ANRE gradele  I;  II A; II  B; III A; III B;IV A; IV B ).

 

VI.                 Training-uri

 

·         Contabilitatea ONG – Asociaţii, fundaţii, partide.

·         Contabilitatea societăţilor comerciale. Contabilitate primară, generală şi asistată de calculator.

·         Inspector de resurse umane. Contracte de muncă şi salarizare.

·         Fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale-

·         Impozite şi taxe locale.

·         Impozite şi taxe datorate bugetului de stat şi bugetelor asigurărilor sociale.

·         Medierea conflictelor.

·         Elaborarea şi aprobarea mandatelor/ mandatelor speciale pentru reprezentanţii în Adunările Generale ale Acţionarilor la societătile comerciale.

·         Contabilitatea persoanelor fizice autorizate independente sau asociate, a întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale.

·         Codul de procedură fiscal.

 

 

Suntem în măsură ca la solicitarea agenţilor economici, a instituţiilor publice dar şi a persoanelor fizice să dezvoltăm orice alt curs sau program de formare.

Grupele sunt formate din minim 25 de persoane.

 

Mai multe  detalii despre cursuri:

Site:  www.profesional-pn.ro

Tel:  0745 373 606 

 

Cursurile se organizează la Sibiu şi în oraşele despărţămintelor (filialelor)  Asociaţiunii  ASTRA din ţară, prin Centrul de Formare Profesională PROFESIONAL PN, care dispune de toate dotările necesare desfaşurării acestei activităţi.

 

* Conform Codului Fiscal, costul cheltuielilor cu formarea si perfectionarea personalului angajat (costul cursurilor autorizate de ANC) sunt deductibile fiscal, conform art.21, aliniatul 2, litera h.

 

 

Contact:

 

Profesional PN

profesional_pn@yahoo.com  | 0745 373 60

 

Asociatiunea ASTRA

astra@asociatiunea-astra.ro   |   0723 324 016

dumitru.bortan@yahoo.com   |  0745 801 496

 

 

 

 

 

 

Director                                                                                   Preşedintele Asociaţiunii ASTRA

Prof. Ionel Neamtu                                                                  Prof. Univ. Dr. Dumitru Acu