IANUARIE


l ianuarie 1863 150 de ani de la naşterea pedagogului şi istoricului Pierre d’Coubertin,

părintele Jocurilor Olimpice moderne.

2 ianuarie 1913 100 de ani de la naşterea medicului chirurg român Ioan Jak

Rene Juvara

5 ianuarie 1838 175 de ani de la naşterea matematicianului francez Camille Jordan

6 ianuarie 1763 250 de ani de la naşterea omului de cultură Ioan Budai Deleanu

8 ianuarie 1788 225 de ani de la naşterea generalului rus Pavel Kiseleff

10 ianuarie 1938 75 de ani de la naşterea matematicianului şi informaticiianului

american Donald Ervin Knuth

15 ianuarie 1859 Ziua de naştere a poetului nepereche Mihai Eminescu

15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale

22 ianuarie 1788 225 de ani de la naşterea poetului englez George Gordon Byron

24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor Române

24 ianuarie 1988 25 de ani de la inaugurarea Bibliotecii Române din Paris

29 ianuarie 1838 175 de ani de la naşterea chimistului şi fizicianului american Eduard

Morley

29 ianuarie 1688 325 de ani de la naşterea savantului suedez Emanuel Sweden Borg


FEBRUARIE


1 februarie 1838 175 de ani de la naşterea, scriitoruluii şi omului politic Nicolae Gane

1 februarie 1838 175 de ani de la naşterea agronomului, omului politic şi participant la

fondarea Societăţii Academice Române, Ştefan Gonata

4 februarie 1688 325 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului francez Pierre de

Marivaux

4 februarie 1963 50 de ani de la moartea episcopului ortodox Veniamin Nistor al

Caransebşului

8 februarie 1943 70 de ani de la naşterea pedagogului Elena Macavei

11 februarie 1963 50 de ani de la moartea preotului şi istoricului Nicolae M. Popescu

15 februarie 1988 25 de ani de la moartea fizicianului american Richard Feynman

17 februarie 1888 125 de ani de la naşterea fizicianului germano-american Otto Stern

18 februarie 1838 175 de ani de la naşterea fizicianului şi filosofului austriac Ernst

Mach

20 februarie 1813 200 ele ani de la naşterea scriitorului şt istoricului de artă maghiar

Zsigmond Ormos

20 februarie Ziua Mondială a Echităţii Sociale

21 februarie Ziua Internaţională a Limbii Materne

21 februarie 1938 75 de ani de la moartea astronomului american George Ellery

Hale

21 februarie 1788 225 de ani de la naşterea filozofului german Arthur Schopenhauer

22 februarie 1888 125 de ani de la înfiinţarea în cadrul Astrei a Fundaţiei "Gr. Filepp"

24 februarie 1888 125 de ani de la naşterea poetului român Mihail Săulescu

24 februarie 1463 550 de ani de la naşterea învăţatului umanist italian Giovanni Pico

della Mirandola

24 februarie 1938 75 de ani de la naşterea filosofulu român Alexandru Surdu

24 februarie Ziua Tricolorului Românesc

24 februarie Drsagobetele- ziua dragostei şi bunătăţii

26 februarie 1838 175 de ani de la naşterea scriitorului şi filologul român Bogdan

Petriceicu Haşdeu

26 februarie 1888 125 de ani de la înfiinţarea Ateneului Român

26 februarie 1738 375 de ani de la moartea matematicianului, lingvistului şi poetului

francez Claude - Gaspard Bachet de Meziriac

27 februarie 1913 100 de ani de la naşterea scriitorului american Irwin Shaw

28 februarie 1937 76 de ani de la înfiinţarea Regionalei ASTRA Banăţeană

28 februarie 1863 50 de ani de la naşterea medicului neurolog român Gheorghe

Marinescu

28 februarie 1913 100 de ani de la naşterea sculptorului maramureşan Gheza Vida


MARTIE

1 martie Ziua Mărţişorului

1 martie 1788 225 de ani de la naşterea cărturarului român Gheorghe Asachi

3 martie Ziua Internaţională a Scriitorului

3 martie 1863 150 de ani de la moartea poetului Iancu Văcărescu

5 martie 1913 100 de la moartea amiralului român Murgescu Ioan

8 martie 1888 125 de ani de la naşterea sculptorului român Corneliu Medrea

8 martie 1788 225 de ani de la naşterea matematicianului şi fizicianului anglo

irlandez William Rowan Hamilton

8 martie 1788 225 de ani de la naşterea fizicianului francez Antoine Cesar

Becquerel

8 martie Ziua Internaţională a Femeii

11 martie Ziua Europeană a Victimelor Terorismului

11 martie 1988 25 de ani de la moartea folcloristului român Harry Brauner

12 martie 1838 175 de ani de la înfiinţarea primului ziar politic şi informativ al

românilor din Transilvania - Gazeta de Transilvania

12 martie 1863 150 de ani de la naşterea scriitorului italian Gabriele D`Annunzio

13 martie 1888 125 de ani de la naşterea istoricului român Silviu Dragpmir

16 martie 1888 125 de ani de la naşterea poetului român Radu Brateş

20 martie 1838 175 de ani de la naşterea profesorului şi filantropului Stroe S.

Belloescu

20 martie Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret

20 martie Ziua Internaţională a Fracofoniei

21 martie Ziua Internaţională a Poeziei

23 martie 1813 200 de ani de la naşterea scriitorului român Cezar Boliac

27 martie 1888 125 de ani de la naşterea scriitorului român Alexei Mateevici

27 martie 1888 125 de ani de la naşterea scriitorului român Alexandru Kiriţescu

27 martie 1963 50 de ani de moartea biologului român Traian Săvulescu

30 martie 1863 150 de ani de la naşterea geografului Ştefan D. Popescu


APRILIE


1 aprilie 1888 125 ani de la naşterea filosofului roman Mircea Florian

1 aprilie Ziua Umorului

1 aprilie 1863 150 ani de la naşterea matematicianului elveţian Jakob Steiner

2 aprilie Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii

3 aprilie Ziua NATO în România

3 aprile Ziua Jandarmeriei Române

5 aprilie l588 425 de ani de la naşterea filosofului englez Thoma Hobbes

6 aprilie 1938 75 de anii de la moartea matematicianului român Aurel Angelescu

7 aprilie Ziua Mondială a Sănataţii

8 aprilie 1913 100 de ani de la moartea poetului român Panait Cerna

10 aprilie 1813 200 de ani de la moartea matematicianului francez Joseph Louis

Lagrange

12 aprilie Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii

12 aprilie Ziua Mondială a Holocaustului

13 aprilie 1913 100 de ani de la înfiinţarea, la Bucureşti, a Academiei Comerciale

şi Industriale, prima instituţie de învăţământ superior economic din

România

15 aprilie Ziua Internaţională a Culturii

16 aprilie 1788 225 de ani de la moartea naturalistului, matematicianului,

biologului şi scriitorului francez Georges - Louis Leclerc de Buffon

18 aprilie Ziua Internaţională a Monumentelor şi Locurilor Istorice

19 aprilie 1588 425 de ani de la moartea pictorului italian Paolo Veronese

19-23 aprilie 1863 150 de ani de la Congresul românilor din Transilvania, ţinut la Sibiu

22 aprilie Ziua Mondială a Planetei Pământ

22 aprilie Ziua Naţionala a Bibliotecarului Român

23 aprilie Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor

26 aprilie 1938 75 de ani de la moartea filozofului austriac Edmund Husserel

26 aprilie Ziua Internaţională a Proprietăţii Intelectuale

26 aprilie 1963 50 ani de la moartea medicului şi scriitorului Vasile Voiculescu

29 aprilie Ziua Mondială a Dansului

29 aprilie Ziua Naţională a Veteranilor de Război


MAI


1 mai Ziua Internnaţională a Muncii

1 mai Ziua Mondială a Râsului

2 mai Ziua Naţională a Tineretului

3 mai Ziua Mondială a Libertăţii Presei

3 mai 1713 300 de ani de la naşterea matematicianului francez Alexis – Claude

Clairaut

5 mai Învierea Domnului (Sfintele Paşti)

5 mai 1813 200 de ani de la naşterea filozofului, scriitorului şi teologului danez

Soren Kierkegaard

5 mai 1913 100 de ani de la naşterea teologului şi istoricului român Octavian

Bârlea

5 mai 1938 75 de ani de la publicarea Legii Serviciului Social

7 mai 1938 75 de ani de la moartea poetului Octavian Goga

7 mai Ziua Mondială a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii

7 mai 1963 50 de ani de la moartea Episcopului Greco - Catolic al Maramureşului

Alexandru Rusu

9 mai Ziua Europei

9 mai Ziua Naţională a Victoriei şi Comemorării Eroilor Căzuţi pentru

Independenţa Patriei

10 mai 1788 225 de ani de la naşterea inginerului şi fizicianului francez Augustin

Jean Fresnel

12 mai Ziua Naţională a Familiei

12 mai 1938 75 de ani de la naşterea taragotistului român Dumitru Fărcaş

12 mai 1863 150 de ani de constituirea Asociaţiei culturale arădene

12 mai Ziua Eroilor Neamului

12 mai 1863 150 de ani de la naşterea matematicianului canadian John Charles

Fields, fondator al premiului internaţional pentru matematică,

Medalia Fields

15 mai Ziua Internaţională a Latinităţii

15 mai Ziua Internaţională a Familiei

15 mai Ziua Internaţională a Societăţii Informaţionale

15 mai 1838 175 de ani de la naşterea pictorului român Nicolae Grigorescu

15 mai 1848 165 de ani de la Adunarea Naţională de pe Câmpia Libertăţii de

la Blaj

17 mai Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

17 mai Ziua Internaţională a Muzeelor

18 mai 1888 125 de ani de la moartea lui Iacob Bologa, preşedinte al Astrei (1875

1877)

20 mai 1988 25 de ani de la moartea biolgului şi medicului român Ana Aslan

20 mai Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog şi Dezvoltare

22 mai 1813 200 de ani de la naşterea compozitorului german Wilhelm Richard

Wagner

22 mai 1688 325 de ani de la naşterea poetului englez Alexander Pope

28 mai 1963 50 de ani de la moartea scriitorului Ion Agârbiceanu

29 mai Ziua Mondială a Jocului


IUNIE


1 iunie Ziua Internaţională a Copilului

2 iunie Duminica părinţilor şi copiilor

1 iunie 1838 125 de ani de la naşterea inginerului şi scriitorului român Gheorghe

I. Lahovary

5 iunie 1838 175 de ani de la naşterea publicistului român Petru Broşteanu

5 iunie Ziua Mondială a Mediului Înconjurător

5 iunie Ziua Naţională a Învăţătorului

8 iunie 1838 175 de ani de la inaugurarea, la Bucureşti, a primei biblioteci publice, la Colegiul Sf. Sava

9 iunie 1938 75 de ani de la mortea filologului şi poetului român Ovid Densuşianu*

12 iunie 1913 100 de ani de la naşterea cărturarului blăjan Teodor Seiceanu

13 iunie Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor

15 iunie 1889 A murit Mihai Eminescu

17 iunie 1888 125 de ani de la naşterea medicului şi scriitorului român Victor

Papilian

20 iunie Ziua Mondială a Refugiaţilor

20 iunie 1913 100 de ani de la naştere poetului şi dramaturgului român Aurel Baranga

21 iunie 1863 150 de ani de la naşterea astronomului german Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf

22 iunie 1913 100 de ani de la naşterea poetului Ştefan Octavian Iosif

22 iunie 1963 50 de ani de la moartea cântăreţei Maria Tănase

23 iunie Prima zi de Rusalii

24 iunie 1988 25 de ani de la moartea scriitorului Mihai Beniuc

24 iunie 1988 25 de ani de la moartea sociologului Tudor Bugnariu.

25 iunie 1913 100 de ani de la moartea scriitorului român Ilarie Chendi

25 iunie 1988 25 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar român Şerban Cîoculescu

26 iunie Ziua Drapelului Naţional al României

27 iunie 1638 375 de ani de la moartea lui Chirl Lukaris, Patriarh Ortodox al Alexandriei şi Patriarh Ecumenic de Constantinopol

27 iunie 1913 100 de ani de la intrarea României în al doilea război balcanic, declarând război Bulgariei

28 iunie 1873 A trecut la cele veşnice Mitropolitul Andrei Şaguna, primul preşedinte al Asociaţiunii ASTRA

28 iunie 1938 75 de ani de la naşterea prozatoarei Rodiea Braga

29 iunie Ziua Internaţională a Dunării

28 iunie 1863 150 de ani de la moartea Episcopului Greco - Catolîc de Gherla loan Alexi


IULIE


1 iulie Ziua Mondială Arhitecturii

1 iulie 1788 225 de ani de la naşterea matematicianului şi inginerului Jean Victor

Poncelet

2 iulie 1838 100 de ani de la înfiinţarea revistei Foaia pentru minte, inimă şi

literatură

4 iulie 1913 100 de ani de la înfiinţarea Despărţământului Baia Mare al Astrei

7 iulie 1638 375 de ani de Ia naşterea matematicianului francez Francois Barreme

7 iulie 1838 175 de ani de la naşterea constructorului german al dirijabilului,

Ferdinand von Zeppelin

12 iulie 1988 25 de ani de la moartea lingvistului Alexandru Graur

11 iulie 1913 100 de ani de la naşterea fizicianului român Teofil T. Vescan

12 iulie 1813 200 de ani de la naşterea medicului şi fiziologului francez Claude

Bernard

15 iulie 1863 150 de ani de la începerea lucrărilor Dietei Transilvaniei ţinută la

Sibiu

15 iulie 1888 125 de ani de la naşterea fizicianului olandrz Frits Zernike

15 iulie 1938 75 de ani de la moartea Reginei Maria a României

18 iulie 1988 25 de ani de la moartea pictorului Aurel Ciupe

20 iulie Ziua Mondială a Şahului

20 iulie Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene

23 iulie 1988 25 de ani de la moartea matematicianului român din Republica

Moldova, Valentin Belousov

28 iulie 1913 100 de ani de la încheierea Tratatului de pace de la Bucureşti

dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria şi Turcia. Cadrilaterul a

revenit României.

29 iulie Ziua Imnului Naţional

29 iulie 1863 150 de ani de la naşterea constructorului american de automobile

Henry Ford


AUGUST


1 august 1862 Constituirea Ministerului Afacerilor Străine al României

1 august Ziua Internaţională a Tineretului

5 august 1838 175 de ani de la naşterea istoricului român Constantin Erbiceanu

5-6 august 1888 125 de ani de la a 23-a Adunare Generală a Astrei, ţinută la Abrud,

prilej cu care G. Bariţiu este ales preşedinte al Asociaţiunii.

6 august 1813 200 de ani de la naşterea cărturarului transilvănean Ştefan Moldovan

12 august 1913 100 de la moartea filologului român Nicolae Ch. Quintescu

12 august 1913 100 de la naşterea actriţei românce Clody Bertola

13 august 1863 150 de ani de la moartea pictorului francez Eugene Delacroix

15 august Ziua Presei

15 august Ziua Marinei Române

15 august Adormirea Maicii Domnului

15 august 1863 150 de ani de la naşterea matematicianului şi inginerului rus Alexei

Krîlov

15 august 1038 975 de ani de la moartea primului rege creştin al Ungariei, Ştefan I

18 august Dumineca românilor migranţi

19 august 1713 300 de ani de la naşterea Episcopului Greco – Catolic Atanasie Anghel

27 august Ziua Naţională a Republicii Moldova

31august Ziua Limbii Române în Republica Moldova


SEPTEMBRIE


6 septembrie 1863 150 de ani de la naşterea fizicianului român Constantin

Miculescu

7-8 septembrie 1863 150 de ani de la cea de a treia Adunare Generală a Astrei,

desfăşurată la Blaj

8 septembrie Ziua Internaţională pentru Alfabetizare

8 septembrie 1588 425 de ani de la naşterea matematicianului şi filosofului

francez Marin Mersenne

11-12 septembrie 1938 75 de ani de la a 75-a Adunare Generală a Astrei ţinută la Abrud

13 septembrie 1913 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu

13 septembrie1938 75 de ani de la naşterea sociologului şi etnologului român Horia Bernea

14-15 septembrie 1913 100 de ani de la cea de a - 54 - a Adunare Generală a Astrei.

Desfăşurată la Orăştie

15 septembrie Ziua Internaţională a Democraţiei

17 septembrie 1863 150 de ani de la moartea scriitorului francez Alfred de Vigny

20 septembrie 1863 150 de ani de la moartea scriitorului german Jacob Grimm

21 septembrie Ziua Internaţională a Păcii

22 septembrie 1888 125 de ani de la naşterea pictorului român Dumitru Ghiaţă

22 septembrie 1938 75 de ani de la naşterea scriitorului român Augustin Buzura

25 septembrie 1613 400 de ani de la naşterea savantului francez Claude Perrault

25 septembrie 1913 100 de ani de la naşterea interpretei române de muzică

populară Măria Tănase

26 septembrie Ziua Limbilor Europene

26 septembrie 1888 125 de ani de la naşterea poetului anglo-american Thomas Stearns Elio

27 septembrie Ziua Mondială a Turismului

29 septembrie 1888 125 de ani de la naşterea poetei române lulia Haşdeu

29 septembrie 1888 125 ani de la naşterea filologului Iorgu Iordan

30 septembrie Ziua Internaţională a Traducătorilor


OCTOMBRIE


1 octombrie Ziua Internaţională a Persoanelor în vârstă

1 octombrie Ziua Internaţională a Muzicii

2 octombrie Ziua Internaţională a Nonviolenţei

3 octombrie 1938 75 ani de la moartea generalului român Alexandru Averescu

3 octombrie 1863 150 de ani de la inaugurarea Gimnaziului Greco - Catolic de la Năsăud, azi Colegiul Naţional „George Coşbuc" Năsăud

5 octombrie Ziua Mondială a Educatorului

5 octombrie 1713 300 ani de la naşterea savantului francez Denis Diderot

5 octombrie 1938 75 ani de la moartea istoricului şi filologului roman Demostene

Russo

10 octombrie 1813 200 ani de la naşterea compozitorului italian Giuseppe Verdi

10 octombrie 1963 50 ani de la naşterea actriţei şi cântăreţei franceze Edith Piaf

11 octombrie Ziua Eurpoeană a Părinţilor

12 octombrie 1863 150 ani de la moartea poetului român Andrei Mureşanu

15 octombrie Ziua Internaţională a Nevăzătorilor

16 octombrie 1888 125 ani de la naşterea dramaturgului American Eugene O`Neill

16 octombrie 1863 150 ani de la naşterea juristului şi politicianului român Aurel

Popovici

17 octombrie 1963 50 ani de la moartea matematicianului francez Jacques Hadarnard

17 octombrie 1913 100 de ani de la naşterea medicului român Octavian Fodor

17 octombrie Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei

19 octombrie 1813 200 de ani de la naşterea scriitorului german Georg Buchner

20 octombrie 1863 150 de ani de la naşterea matematicianului englez William

Henry Young

22 octombrie 1838 175 de ani de la naşterea generalului român Gheorghe

Teleman

24 octombrie Ziua Naţiunilor Unite

24 octombrie Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale

25 octombrie Ziua Armatei Române

25 octombrie 1838 175 de ani de la naşterea compozitorului francez Georges

Bizet

25 octombrie 1938 75 de ani de la naşterea scriitorului român Alexandru Brad

27 octombrie 1938 75 de ani de la inaugurarea, la Târgu Jiu, a ansamblului

conceput de Brâncuşi, cuprinzând Masa Tăcerii, Poarta

Sărutului şi Coloana fără Sfârşit

27 octombrie Ziua Mondială a Patrimoniului Audio Vizual

28 octombrie 1688 325 de ani de la moartea domnitorului Şerban Cantacuzino

31 octombrie Ziua Internaţională a Mării Negre


NOIEMBRIE


1 noiembrie Ziua Radioului Naţional

4 noiembrie 1888 125 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului român

Theodor Răşcanu

5 noiembrie 1988 25 de ani de la moartea lingvistului român Dimitrie Macrea

5 noiembrie 1988 25 de ani de la moartea fizicianului român Theodor V. lonescu

5 noiembrie 1913 100 de ani de la naşterea scriitorului şi filosofului francez

Albert Camus

7 noiembrie 1788 225 de ani de la moartea episcopului ortodox a Transilvaniei Ghedon Nichitici

9 noiembrie 1638 375 de ani de la moartea filosofului şi teologului german Johann Heinrich Alsted

9 noiembrie 1813 200 de ani de la naştere pedagogului şi preotului evanghelic sas Johann Michaelis

10 noiembrie Ziua Mondială a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare

10 noiembrie 1688 325 de ani de la fnalizarea tipăririi în limba română a Bibliei

de la Bucureşti

10 noiembrie 1938 75 de ani de la moartea politicianului turc Mustafa Kemal

Atatürk

10 noiembrie Ziua Artileriei Române

14 noiembrie 1913 100 de ani de la moartea bibligrafului român Nerva

Hodoş

14 noiembrie Ziua Mondială a Diabetului

15 noiembrie 1738 275 de ani de la naşterea astronomului şi muzicianului britanic

de origine germană William Herschel

17 noiembrie Ziua Internaţională a Studenţilor

17 noiembrie Ziua Mondială a Filozofiei

19 noiembrie Ziua Cercetătorului şi Proictantului din România

20 noiembrie 1863 150 de ani de la naşterea scriitorului bucovinean Mihai Teliman

21 noiembrie Ziua Mondială a Televiziunii

22 noiembrie Ziua Naţională împotriva Fumatului

22 noiembrie 1963 50 de ani de la moartea scriitorului britanic Aldous Huxley

22 noiembrie 1813 200 de ani de la moartea medicului, fiziologului şi pshiatrului

german Johann Christian Reil

25 noiembrie 1863 150 de ani de la naşterea medicului şi microbiologului român

Ioan Cantacuzino

26 noiembrie 1963 50 de ani de la moartea generalului şi scriitorului român

Gheorghe Bângulescu

26 noiembrie 1863 150 de ani de la moartea dascălului ardelean Moise Fulea

28 noiembrie 1863 150 de ani de la naşterea generalului român Eremia

Grrigorescu

30 noiembrie Sf. Ap. Andrei, cel Întâi chemat, ocrotitorul României

30 noiembrie Sf. Ier. Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, şi primul

preşedinte al Asociaţiunii ASTRA

30 noiembrie Ziua Românilor de Pretutindeni

30 noiembrie 1813 200 de ani de naşterea compozitorului şi pianistului francez

Charles-Valentin Alkan

noiembrie 1638 375 de ani de naşterea matematicianului şi astronomului scoţian

James Gregory


DECEMBRIE


1 decembrie Ziua Naţională a României

1 decembrie Ziua Asociaţunii ASTRA

4 decembrie 1888 125 de ani de la moartea canonicului blăjan Fekete Negruţiu

Ioan

9 decembrie 1963 50 de ani de la moartea fizicianului român Teofil T. Vescan

9 decembrie Ziua Internaţională a Luptei împotriva Corupţiei

10 decembrie Ziua Internaţională a Drepturilor Omului

11 decembrie Ziua Internaţională a Muntelui

14 decembrie 1788 225 de ani de la moartea compozitorului german Cari Philipp

Emanuel Bach

16 decembrie Ziua Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii

20 decembrie 1963 50 de ani de la moartea compozitorului român de origine

evreiască Paul Constantinescu

20 decembrie Ziua Libertăţii Umane

22 decembrie Ziua Literaturii Române

22 decembrie 1763 250 de ani de la moartea scriitorului francez Antoine Francois

Prevost

24 decembrie 1863 150 de ani de la moartea scriitorului englez William

Makepeace Thackeray

25 decembrie Prima zi de Crăciun

25 decembrie 1963 50 de ani de la moartea scriitorului român de origine evreiască

Tristan Tzara

25 decembrie 1938 75 de ani de la moartea dramaturgului şi prozatorului ceh

Karel Capek

29 decembrie 1863 150 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului român

Ion Vidu

30 decembrie 1863 150 de ani de la naşterea prozatorului şi poetului român Ion

Gorun

decembrie 1788 225 de la moartea Mitropolitului Moldovei Leon Gheucă


ALTE MANIFESTĂRI


212 î.Hr. 2225 de ani de la moartea lui Arhimede

313 1700 de ani de la Edictul de toleranţă religioasă de la Milano,

dat de împăratul Constantin cel Mare

1288 725 de ani de la naşterea matematicianului evreu Levi ben Gershon,

latinizat Gersonide

1313 700 de ani de la naşterea poetului şi umanistului italian Giovanni

Boccaccio

1488 525 de ani de la construirea mănăstirilor Sf. llie şi Voroneţ

1638 375 de ani de la moartea pictorului flamand Pieter Bruegel cel Tânăr

1663 350 de ani de la naşterea matematicianului scoţian John Craig

1738 275 de ani de la naşterea matematicianului şi filosofului german

Thomas Abbt

1838 175 de ani de la naşterea naistului român Angheluş Dinicu, compozitorul melodiei Ciocârlia

1838 175 de ani de la prima şcoală românească în Macedonia

1863 150 de ani de la moartea poetului român Ianeu Văcăreseu

1963 50 de ani de la inaugurarea Muzeului Tehnicii Populare din

Dumbrava Sibiului, azi, parte componentă a Complexului Naţional

Muzeal ASTRA

1963 50 de ani de la moartea fizicianului român Augustin Maior

1988 25 de ani de la moartea medicului oncolog român Ion Chiricuţă

2013 Anul european al cetăţenilor

2013 Anul omagial dedicat Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena14